mpo

Jméno: Ing. Zdeněk Lain
Post: Vedoucí projektu
Firma: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Profil klienta:

Ministerstvo průmyslu a obchodu je orgánem státní správy pro státní a průmyslovou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, hutnictví, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, chemický, gumárenský, dřevozpracující průmysl, průmysl skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy, pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, obchodní politiku, ochranu zájmů spotřebitele a zahraniční obchod. Výchozí situace: Splnění požadavků usnesení vlády číslo 624/2001.

Vyjádření klienta:

„Softwarový audit je pouze jednorázovou inventarizací. Už pět minut po jeho ukončení se stav sítě dynamicky mění spolu s chováním jejích uživatelů. To, co pro svou práci potřebujeme, je kvalitní systém pro softwarový management a tím AuditPro bezesporu je.“

Výchozí situace:

Vstupním motivem pro provedení softwarového auditu pro nás bylo usnesení vlády 624/2002. Díky tomu, že jsme v posledních dvou letech důsledně systematizovali obnovu počítačové sítě, disponovali jsme na začátku projektu velmi homogenním prostředím. Využíváme Microsoft SMS Server, a proto jsme byli rozhodnuti maximálně využít pro účely softwarového auditu údajů, které nám tento systém poskytuje. Důvody pro pořízení auditovacího nástroje: Uvědomovali jsme si, že MS SMS Server není nástrojem pro provedení softwarového auditu – lze jej využít pro sběr údajů o HW i SW z jednotlivých počítačů, ale vyhodnocení údajů je velmi náročné. Hledali jsme proto systém pro aktivní správu licencí, který by umožnil snadno importovat existující výstupy, ale zároveň nabídl komfortní prostředí specializovaného nástroje - opakování a porovnávání auditů, kvalitní evidenci softwaru, dostatek výstupů, kvalitní syntetickou i analytickou statistickou část.

Nasazení AuditPro:

Komplexní softwarový audit s AuditPro a SMS Serverem jsme začali realizovat 30. 4. 2003. Interně se projektu naplno věnoval jeden manažer, jeden systémový administrátor a částečně i zástupce účetního odboru. Na vyhodnocení dat, jejich zpracování a kontrole nabývacích dokladů k softwaru spolupracovala specializovaná, certifikovaná auditorská společnost. Sběr dat, jejich vyhodnocení, dohledání nabývacích dokladů, jejich zanesení do evidence, příprava specifikačních listů, nastavení další koncepce a zpracování výsledků až do podoby závěrečné zprávy trvalo pouze 28 pracovních dní. V průběhu provádění auditu jsme několikrát konzultovali naše požadavky na systém s firmou truconneXion – výrobcem AuditPro.

Zkušenosti:

Softwarový audit jsme od počátku považovali za jednorázovou inventarizaci počítačové sítě, na kterou je nutno navázat systémem technických i administrativních opatření, jejichž dodržování je třeba vyžadovat a pravidelně kontrolovat. Už pět minut po inventarizaci se stav sítě dynamicky mění spolu s chováním jejích uživatelů. Nelze zcela zabránit tomu, aby uživatelé instalovali do počítačů donesený software, aniž by to výrazně omezilo i podmínky realizace jejich pracovní náplně. Ke slovu přichází aplikace dalších nástrojů softwarového managementu. Trvalý monitoring instalací a odinstalací a rychlá reakce administrátora na všechny nepovolené operace značně sníží jejich počet. Plánování dalších nákupů softwaru výrazně pomáhá kvalitní vstupní statistika – nedochází k nadužívání licencí a požadavky uživatelů lze snáze sladit s jejich skutečnými potřebami. Ze všech těchto hledisek nám AuditPro plně vyhovuje. Jedna věta závěrem: Implementace systému, celý proces softwarového auditu i všechny následné aktivity proběhly dle plánovaného časového rozpisu a výsledek splnil požadavky vládního nařízení. S ohledem na všechny uvedené skutečnosti a cenovou dostupnost produktu jsme se rozhodli AuditPro pro periodický audit a evidenci licencí softwaru a hardwaru používat i pro další období.

Parametry:

Počet počítačů: 2000
Počet různých lokalit: 3
Řešení: Nasazení produktu AuditPro.
Rok realizace: 2003

Vyzkoušejte NOVÉ AuditPro 11

Stáhněte si a vyzkoušejte plnou verzi AuditPro 11 pro 5 počítačů zcela zdarma!

Stáhnout AuditPro 11

Vyzkoušejte ServiceDesk!

Vyzkoušejte AuditPro ServiceDesk ONLINE. Zcela zdarma!

Přihlásit se do ServiceDesku

Kontaktujte nás

AuditPro centrum

Boleslavská 199,

293 06 Kosmonosy

 

Tel.: +420 326 711 711
Fax: +420 326 711 742

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

AuditPro 11 Release Candidate uvolněn!   Stáhnout AuditPro 11  Spočítat cenu

Kontakt

AuditPro centrum
Boleslavská 199, Kosmonosy
PSČ 293 06

 

Tel.: +420 326 711 711
Email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 1991 - 2017 truconneXion a.s. Vytvořeno v UNISMINI | Pravidla ochrany osobních údajů a pravidla využívání cookies